eenmanszaken

Rapportering en individuele bespreking op kwartaalbasis van de evolutie van Uw cijfers op basis waarvan we, rekening houdend met Uw persoonlijke doelstellingen en behoeften, in onderling overleg bekijken welke optimalisaties en bijsturingen aan het beleid van Uw onderneming mogelijk zijn.

Beantwoorden van vragen die U aan ons kantoor stelt in het kader van het voeren van Uw boekhouding. U mag ons dus steeds contacteren indien U daaromtrent praktische vragen heeft.

Nieuwsbrief op kwartaalbasis waarbij wij U op de hoogte houden van actuele wijzigingen in de wetgeving die Uw onderneming aanbelangen.

Het voeren van Uw boekhouding met alle daar bijhorende wettelijke verplichtingen zoals:
o Verwerken van facturen, financiële transacties, eindejaarsverrichtingen
o Opmaak BTW aangiftes, klantenlistings, intrastat etc.
o Opmaken fiscale fiches voor erelonen (281.50)
o Opmaak aangifte personenbelasting