Gespecialiseerde werkzaamheden & adviezen

Naast ons geïntegreerd dienstenpakket waarin de diensten vervat zitten om U te begeleiden bij het voeren en optimaliseren van Uw boekhoudkundige processen en beleidsbeslissingen, kunnen wij U ook adviseren in o.a. volgende domeinen:

Begeleiding bij fiscale controles

Overgang eenmanszaak naar vennootschap

Waardering van Uw bedrijf

Overname/Overlating van Uw onderneming

Advies m.b.t. schenking, successie- en pensioenvraagstukken

Ondersteuning bij boekhoudkundige automatisering van bedrijfsprocessen en de implementatie van ERP pakketten

Financiële consolidatie van vennootschapsgroepen

Reorganisatie van vennootschappen en vennootschapsstructuren; fusie en splitsing, vereffening, ontbinding, invoeren BTW eenheid, etc..

Praktisch juridisch advies in diverse domeinen

 

Deze gespecialiseerde adviezen zullen in regie worden gefactureerd aan marktconforme uurtarieven.