Btw-verplichtingen bij de wijziging van uw economische activiteit

Als btw-plichtige moet u heel wat administratieve verplichtingen vervullen. Bij de aanvang van uw economische activiteit moet u zich identificeren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en een btw-nummer aanvragen. Maar ook de wijziging van de economische activiteit moet u soms melden. Wat u wel en niet aan de fiscus moet laten weten, zetten we hier op een rij.

Wie moet melden?

Logischerwijze moeten enkel belastingplichtigen die de aanvang van hun economische activiteit moesten melden, ook een wijziging in die activiteit melden. Dit betekent dat de verplichting niet geldt voor: (1) belastingplichtigen die geen recht op aftrek hebben omdat ze diensten verrichten die van btw zijn vrijgesteld (bv. dokters), en toevallige belastingplichtigen die (2) een nieuw gebouw verkopen of (3) de intracommunautaire levering doen van een nieuw vervoermiddel.

Welke wijzigingen?

Als er iets verandert aan uw economische activiteit, moet u deze wijziging doorgeven door middel van formulier 604 B. Die verplichting geldt maar voor zover de wijziging een rechtstreekse invloed heeft op het recht op aftrek van uw onderneming. Als u eerst zowel vrijgestelde als belaste handelingen stelde en vanaf nu alleen nog maar vrijgestelde (of alleen nog maar belaste), heeft dat een direct effect op uw recht op aftrek: u zal geen recht op aftrek meer hebben (of een volledig recht op aftrek krijgen i.p.v.  een gedeeltelijk). Dit soort wijzigingen moet u zeker melden.

Maar let op: als u vroeger enkel vrijgestelde handelingen verrichtte en dus geen enkel recht op aftrek had en door uw activiteitswijziging wel belaste handelingen gaat stellen, wordt u een gemengde (gedeeltelijk recht op aftrek) of een volledig belastingplichtige. In dit geval moet u geen 'wijziging' melden, maar moet u de 'aanvang' van een economische activiteit melden, met formulier 604 A.

Andere wijzigingen, zoals de naam van de onderneming en de vennootschapsvorm, moeten enkel aan de KBO gemeld worden.

Een activiteitswijziging die geen invloed heeft op het recht op aftrek, moet eveneens enkel aan de KBO worden gemeld.

Voorbeeld

U breidt uw activiteit als elektricien uit met loodgieterij. Uw activiteit wijzigt, maar u blijft een belastingplichtige met een belastbare activiteit waar u btw op aanrekent en u behoudt een volledig recht op aftrek.

Een wijziging in de activiteit kan het gevolg zijn van...

u begint met een nieuwe activiteit: u omschrijft zo nauwkeurig mogelijk welke activiteit u gaat uitoefenen, vanaf wanneer en geeft ook aan of het uw (nieuwe) hoofdactiviteit wordt, dan wel een nevenactiviteit;

u stopt met een deel van uw activiteiten: als u met al uw btw-activiteiten stopt moet u een andere procedure volgen;

u draagt een bedrijfstak over: u meldt de datum van de overdracht en de identiteit van de overnemer.

Hoe?

U dient een formulier 604 B in bij uw lokaal btw-controlekantoor.  U mag het document zelf indienen, maar kan het ook overlaten aan een orgaan van uw onderneming (bv. zaakvoerder), een derde die daartoe een volmacht heeft gekregen (bv. een werknemer, een interne of externe boekhouder) of een erkend ondernemingsloket.

U heeft één maand vanaf het moment van de wijziging om aan de meldplicht te voldoen. Het originele document moet volledig worden ingevuld en worden afgegeven op het bevoegde btw-kantoor of per post worden opgestuurd. Een elektronische indiening is niet toegestaan.

Kreafinity BVBA
Lintsesteenweg 92B
2500 LIER
T: 03/475.01.35
F: 03/475.01.43
info@kreafinity.be