Verlaagde schenkingsrechten voor bouwgronden in Vlaanderen verlengd tot 2019

Sinds 2003 kunnen in Vlaanderen bouwgronden op een gunstige manier geschonken worden tegen een verlaagd tarief. Met deze oorspronkelijk als tijdelijk bedoelde maatregel, wilde de regering ‘slapende’ bouwgronden activeren. De geldigheid van de maatregel werd al meerdere keren verlengd. Ook nu weer. Met het programmadecreet wordt de maatregel verlengd tot 31 december 2019. De ideale gelegenheid om de regels nog eens kort in herinnering te brengen.

Het tarief in rechte lijn en tussen echtgenoten

De meest gunstige tarieven gelden voor schenkingen in rechte lijn (tussen (groot)ouders en (klein) kinderen) en tussen echtgenoten. Onder echtgenoten moet hier ook samenwonenden worden verstaan: zowel wettelijke als feitelijke. In 2003 werden de tarieven verlaagd voor de eerste vijf schijven (tot de schijf van 100.000 tot 150.000 EUR). Hieronder ziet u steeds de schijf (bv. 0,01 tot 25.000 EUR), het tarief (bv. 1 %) en het schenkingsrecht dat op die volledige schijf verschuldigd is (bv. 125 EUR).

0,01 tot 12.500 EUR: 1 % = 125 EUR

12.500 tot 25.000 EUR: 2 % = 250 EUR

25.000 tot 50.000 EUR: 3 % = 750 EUR

50.000 tot 100.000 EUR:  5 %  = 2.500 EUR

100.000 tot 150.000 EUR: 8 % = 4.000 EUR

150.000 tot 200.000 EUR: 14 % = 7.000 EUR

200.000 tot 250.000 EUR: 18 % = 9.000 EUR

250.000 tot 500.000 EUR: 24 % = 60.000 EUR

Meer dan 500.000: 30 %

Voorbeeld 1

U schenkt uw zoon een bouwgrond van 200.000 EUR. Daarop is verschuldigd als registratierechten: 125 + 250 + 750 + 2.500 + 4.000 + 7.000 =  14.625 EUR

In feite is het tarief van de eerste vijf schijven steeds 2 % lager dan de gewone schenkingsrechten tussen echtgenoten of in rechte lijn.

Voorbeeld 2

U schenkt uw zoon een ander onroerend goed dan bouwgrond, eveneens ter waarde van 200.000 EUR. Daarop is verschuldigd als registratierechten: 375 + 500 + 1.250 + 3.500 + 5.000 + 7.000 =  17.625 EUR. Op deze schenking betaalt uw zoon dus 3.000 EUR meer registratierechten.

Het tarief tussen andere personen

Voor de eerste schijf van 150.000 EUR geldt een tarief van 10 % ongeacht aan wie er geschonken wordt. Dus voor schenkingen tussen broers/zussen, tussen tantes/nonkels en neven/nichten en tussen alle andere personen.

Boven die schijf gelden weer de gewone gemeenrechtelijke tarieven dat wil zeggen:

tussen broers/zussen: 50 % op de schijf van 150.000 tot 175.000 EUR en 65 % daarboven;

tussen tantes/nonkels en neven/nichten: 55 % op de schijf van 150.000 tot 175.000 EUR en 70 % daarboven;

tussen alle anderen: 65 % op de schijf van 150.000 tot 175.000 EUR en 80 % daarboven.

Deze groepen van begunstigden doen op de eerste schijf van 150.000 EUR een veel groter voordeel tegenover de gewone tarieven. (Voordeel is veel groter dan een verlaging van het tarief met 2 %).

Voorbeeld 3

Een neef erft een bouwgrond ter waarde van 150.000 EUR van zijn lievelingstante en is hierop 10 % of 15.000 EUR schenkingsrecht verschuldigd. Als hij andere goederen zou krijgen en de gewone tarieven tussen tante en neef moest betalen, was hij daarop 68.125 EUR registratierechten verschuldigd.

Voorwaarden

Het moet gaan om de schenking van bouwgrond, die volgens de stedenbouwkundige voorschriften geschikt is voor de bouw van een woning. Onroerende goederen die al gebouwd zijn (gebouwen, huizen) vallen er niet onder. Aangezien het om de schenking van een onroerend goed gaat, moet het gebeuren bij notariële akte.

De begiftigde moet ook iets doen met de bouwgrond. Daarom werd er ook een bouwvoorwaarde ingevoerd. De begiftigde moet binnen drie jaar na de schenking een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend hebben voor het bouwen van een woning op de geschonken bouwgrond. Daarenboven moet hij binnen de vijf jaar vanaf de schenkingsakte zijn hoofdverblijfplaats op het adres van de geschonken grond vestigen. De begiftigde moet deze twee engagementen ook expliciet aangaan in de vestigingsakte.

De bouwgrond moet in het Vlaams Gewest gelegen zijn.

Kreafinity BVBA
Lintsesteenweg 92B
2500 LIER
T: 03/475.01.35
F: 03/475.01.43
info@kreafinity.be