Actualiteit

23|08|2014 - Stopzetting van een btw-activiteit

In iedere fase van het ‘leven’ van een onderneming moet u heel wat administratieve verplichtingen nakomen. Bij de aanvang moet u zich identificeren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en een btw-nummer aanvragen. Als uw economische activiteit wijzigt en daarbij het recht op aftrek beïnvloedt, moet u deze wijziging doorgeven. Ten slotte moet u het de fiscus ook laten weten als u uw economische activiteit stopzet.
Lire la suite

20|08|2014 - Aangifte vennootschapsbelasting aj 2014 (3): enkele bijlagen toegelicht

Het correct indienen van een aangifte in de vennootschapsbelasting, vereist ook het bijvoegen van de juiste, volledig ingevulde fiscale bijlagen. Vroeger konden die bijlagen achteraf nog aan de administratie gestuurd worden. Door het verplichten van de elektronische indiening vanaf dit aanslagjaar, kan dat echter niet langer. Biztax zal immers een foutmelding geven als de bijlagen niet werden toegevoegd of niet juist zijn ingevuld (bv. bedragen in aangifte, stemmen niet overeen met wat uit de bijlage blijkt). Dit betekent dat de bijlage onmiddellijk met de aangifte mee moeten worden ingediend. Ter verduidelijking geven we wat meer uitleg over de belangrijkste bijlagen, en staan daarbij vooral stil bij de wijzigingen die dit jaar plaatsvonden.
Lire la suite

16|08|2014 - Waar kan u terecht voor opleidingscheques?

Onze kinderen gaan binnenkort opnieuw naar school, maar ook wij moeten blijven leren. De opleiding van personeel is goed voor de motivatie en zorgt ervoor dat we de concurrentie een stapje voor blijven. Veel opleidingen worden financieel gesteund door de gewesten. Zowel de VDAB, Actiris als Forem bieden opleidingscheques aan. Het loont zeker de moeite om na te kijken of u in aanmerking komt.
Lire la suite

13|08|2014 - Mobiliteitsverplichtingen: update bedrijfsvervoerplan en Diagnostiek woon-werkverkeer 2014

Telt uw bedrijf gemiddeld meer dan 100 werknemers? Dan bent u verplicht deel te nemen aan de enquête woon-werkverkeer 2014 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Die anonieme enquête peilt onder andere naar de woon-werkverplaatsingen van uw werknemers en de bereikbaarheid van uw onderneming met diverse vervoermiddelen. De enquête van 2014 is gestart op 1 juli 2014 en eindigt op 31 januari 2015. Ze analyseert de toestand op 30 juni 2014.
Lire la suite

11|08|2014 - Nieuwe regels voor verzekeringsplicht vennootschapsmandatarissen in het sociaal statuut zelfstandigen

Alle vennootschapsmandatarissen kunnen voortaan aantonen dat zij toch geen zelfstandige beroepsactiviteit in België uitoefenen en zich niet moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De mandataris kan het vermoeden weerleggen door aan te tonen dat hij zijn mandaat zonder een winstoogmerk en dus zuiver kosteloos uitoefent. De nieuwe regels gelden voor de verzekeringsplicht sinds het derde kwartaal van 2014.
Lire la suite

08|08|2014 - Aangifte vennootschapsbelansting aj 2014 (2): nieuwigheden 2014

Nu 30 september, de deadline voor het indienen van de aangifte VenB naderbij komt, wijzen we u graag op enkele belangrijke punten. We staan in het bijzonder stil bij enkele wetswijzigingen die werden doorgevoerd en in werking zijn getreden sinds vorig aanslagjaar.
Lire la suite

04|08|2014 - Aangifte vennootschapsbelasting aj 2014 (1): enkel nog elektronisch

De aangiftes in de vennootschapsbelasting moeten worden ingediend tegen 30 september 2014. Vanaf dit aanslagjaar (2014) kan dat enkel nog elektronisch via Biztax. De verplichte online-aangifte wordt daarmee een jaar vervroegd. Voor de rechtspersonenbelasting en de BNI-vennootschappen gaat die verplichting pas volgend jaar in.
Lire la suite

01|08|2014 - Moet u een analyseverslag over bezoldigingsstructuur opstellen?

De wetgeving rond de loonkloof zorgt voor extra administratieve verplichtingen voor sommige werkgevers. Alle ondernemingen met ten minste 50 werknemers moeten een gedetailleerde analyse van de bezoldigingsstructuur binnen de onderneming opstellen. In principe moet het analyseverslag om de twee jaar worden opgesteld. In afwijking daarvan moet het eerste analyseverslag betrekking hebben op het boekjaar afgesloten in 2014. Een overzicht van de nieuwe verplichtingen.
Lire la suite

31|07|2014 - Een tweede verblijf in het buitenland: Frankrijk

Het kopen en bezitten van een vakantiehuisje in het buitenland, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Wie droomt van een landgoed in het zuiden, moet zich daar goed over informeren. In een reeks bijdragen geven wij u verschillende praktische fiscale tips. In vorige bijdragen focusten we al op Italië en Spanje. In dit derde en laatste deel bekijken we het favoriete vakantieland van de Belg: Frankrijk.
Lire la suite

28|07|2014 - Omvangrijke codificatie economische wetgeving leidt tot Wetboek van Economisch Recht

Ongetwijfeld heeft u al gehoord van het Wetboek van Economisch Recht. Dit wetboek harmoniseert en moderniseert de bestaande economische regelgeving. De economische materies worden thematisch opgedeeld en vervolgens verdeeld over 18 verschillende boekdelen. Die boekdelen worden stelselmatig in het wetboek ingevoegd. Door deze codificatie houden de KBO-wet en de Boekhoudwet integraal op te bestaan. Het Wetboek van Economisch recht is nu bijna volledig. Tijd voor een overzicht.
Lire la suite

25|07|2014 - Nieuwe subsidiemaatregel voor Vlaamse kmo’s: aanwervingspremie voor exportmanager en groeimanager

Kent u de nieuwe subsidiemaatregel voor aanwerving voor kleine en middelgrote ondernemingen in het Vlaamse Gewest? Kmo’s in het Vlaamse Gewest met voldoende groeiambitie kunnen een premie ontvangen bij de aanwerving van een kennismanager. De maatregel focust hierbij op twee strategische profielen, namelijk de aanwerving van een kennismanager internationaal ondernemen of de aanwerving van een kennismanager organisatie en groei. De financiële bijdrage kan tot 20.000 euro bedragen in de loonkosten van de aan te werven kennismanager.
Lire la suite

22|07|2014 - Btw-verplichtingen bij de wijziging van uw economische activiteit

Als btw-plichtige moet u heel wat administratieve verplichtingen vervullen. Bij de aanvang van uw economische activiteit moet u zich identificeren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en een btw-nummer aanvragen. Maar ook de wijziging van de economische activiteit moet u soms melden. Wat u wel en niet aan de fiscus moet laten weten, zetten we hier op een rij.
Lire la suite

19|07|2014 - Investering in steunzone levert vrijstelling van doorstortingsverplichting van bedrijfsvoorheffing op

Ondernemingen die willen investeren in ‘steunzones’ krijgen daarvoor van de overheid een fiscaal steuntje in de rug. Ze moeten een 25 % van de bedrijfsvoorheffing (BV) die ze inhouden op de lonen van (nieuwe) werknemers, aangeworven naar aanleiding van de investering, niet doorstorten. Let op: ze moeten de BV wél inhouden op het loon van deze werknemers, ze zijn enkel niet verplicht door te storten. Deze maatregel kadert in de relancewet, die de economie terug moet aanzwengelen.
Lire la suite

15|07|2014 - Effecten aan toonder van rechtswege omgezet: boekhoudkundige verwerking

Sinds 1 januari 2014 bestaan er nog slechts twee vormen van effecten: gedematerialiseerde effecten en effecten op naam. Rechthebbenden konden uiterlijk tot 31 december 2013 hun effecten aan toonder omzetten. Effecten die op die datum nog niet waren omgezet in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam, werden van rechtswege omgezet in effecten op naam van de emittent. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen onderzocht de boekhoudkundige verwerking van deze omzetting van rechtswege in haar advies 2014/6.
Lire la suite

11|07|2014 - Vennootschapsrecht: voorwaarden vereffening in één akte aangepast

De procedure van ontbinding en vereffening van vennootschappen is een vrij complexe aangelegenheid. Onder bepaalde voorwaarden kunnen vennootschappen echter worden ontbonden en vereffend in één (notariële) akte. De voorwaarden zijn recent aangepast. De schulden moeten in principe slechts voldaan of geconsigneerd zijn op de datum waarop de algemene vergadering tot de ontbinding en vereffening besluit. Anderzijds moet voortaan ook - als een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant een verslag moet opmaken - deze in zijn verslag melding maken van die terugbetaling of consignatie.
Lire la suite

08|07|2014 - Tien weetjes over beroepskosten

Kosten die u maakt om uw beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden, zijn als beroepskost aftrekbaar. Kosten met een privékarakter niet. Maar er zijn ook twijfelgevallen. Sommige kosten die (deels) een beroepskarakter hebben, zijn toch niet volledig aftrekbaar. Om te zorgen dat u niet voor een verrassing komt te staan, is het belangrijk te weten wat u wel, en wat u niet kan aftrekken. We zetten tien kosten op een rij…
Lire la suite

04|07|2014 - Nieuwe fiscale vrijstelling voor werkgevers om impact eenheidsstatuut te milderen

De invoering van het eenheidsstatuut (de juridische gelijkschakeling van arbeiders en bedienden) heeft een brede waaier aan gevolgen. Ook fiscaal heeft dit eenheidsstatuut zijn consequenties. Zo werd er een nieuwe vrijstelling ingevoerd, om de financiële impact voor de werkgevers wat te temperen.
Lire la suite

01|07|2014 - Kleine ondernemingen en de btw: een update

Kleine ondernemingen hebben heel wat minder btw-verplichtingen dan grote ondernemingen. Ze moeten onder andere geen btw aanrekenen op hun diensten. Keerzijde van de medaille is dat ze ook geen recht op aftrek hebben. Sinds 1 april 2014 werd de drempel om als kleine onderneming beschouwd te worden opgetrokken van 5.580 EUR tot 15.000 EUR Heel wat meer ondernemingen komen dus in aanmerking. De algemene regels hebben we in een eerdere bijdrage al uiteengezet. Ondertussen heeft de fiscus meer richtlijnen voor deze kleine ondernemingen gepubliceerd. Wij staan kort stil bij de belangrijkste punten.
Lire la suite

30|06|2014 - Une résidence secondaire à l’étranger : Espagne

Nombreux sont ceux qui rêvent d’une maison de vacances au soleil. Vous envisagez de réaliser ce rêve? Alors renseignez-vous bien. L’achat et la possession d’un bien immobilier dans un autre pays a de nombreuses implications tant juridiques que fiscales. Nous nous efforcerons, à travers une série d’articles, de vous donner des conseils pratiques en matière fiscale, dont il vous faudra tenir compte si vous envisagez d’acheter une seconde résidence à l’étranger. Dans un premier article, nous nous sommes intéressés à l’Italie. Dans ce deuxième article, nous donnerons des conseils à celui qui préfère acheter une maison sous le soleil espagnol.
Lire la suite

26|06|2014 - Versements anticipés 2014: plus faible pourcentage de majoration

Les entreprises sont obligées d’effectuer des versements anticipés. Si elles ne le font pas, elles sont sanctionnées par une ‘majoration d’impôt’. Le pourcentage de majoration est fixé chaque année. Pour les versements anticipés de cette année (exercice d’imposition 2015), le pourcentage de majoration applicable est plus faible que les années précédentes.
Lire la suite

24|06|2014 - Calendrier fiscal : Juillet 2014

Le calendrier de l’entreprise a pour objectif de vous aider dans l’élaboration de vos plannings pour l’année 2014. Il constituera un aide-mémoire pour les ‘principales’ formalités que vous devez respecter en matière de droit des sociétés, droit comptable et fiscal (et autant que l’exercice comptable de votre entreprise se clôture le 31 décembre). Ne perdez pas de vue que les délais indiqués sont ceux auxquels les documents ou paiements doivent parvenir au service concerné. Les organismes financiers doivent disposer d’un certain délai pour exécuter vos instructions.
Lire la suite

21|06|2014 - La clause d’essai fait-elle définitivement partie du passé ?

L’introduction du statut unique entre ouvriers et employés a également des conséquences pour la clause d’essai. La clause d’essai dans les contrats de travail a perdu une partie de sa raison d’être avec l’introduction des nouvelles règles de licenciement. Le principe général est qu’aucune clause d’essai ne peut plus être prévue dans les contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 2014. Connaissez-vous les exceptions à ce principe ?
Lire la suite

19|06|2014 - Obligations incombant aux sociétés cotées en Bourse : modifications importantes au niveau des informations périodiques

Les obligations en matière d’informations incombant aux sociétés cotées en Bourse viennent d’être simplifiées. Les sociétés cotées ne sont désormais plus obligées de publier des informations trimestrielles. Ces sociétés disposent également de plus de temps pour publier leurs rapports financiers semestriels. Les nouvelles règles sont d’application depuis le 2 mai 2014.
Lire la suite

16|06|2014 - Le droit à déduction d’un assujetti mixte

Si vous exercez à la fois des activités soumises à la taxe et des activités exemptes de la taxe, vous êtes ce que l’on appelle un ‘assujetti mixte’. Cela implique que votre droit de déduire la TVA que vous avez payée, est limité. Vous n’avez le droit de déduire la taxe que pour autant que vous réalisiez des opérations imposables. Il y a donc une partie de la TVA que vous ne pourrez pas récupérer.
Lire la suite

13|06|2014 - Comment les prestations de pension sont-elles imposées?

Le relèvement de l’âge minimum de la pension légale de 60 à 62 ans à partir de 2016 a également des conséquences fiscales. Ainsi le taux d’imposition de certains capitaux de pension complémentaire a-t-il été augmenté. Votre capital de pension peut dès lors être soumis à des taux différents, selon le type de prestation, votre âge au moment de sa liquidation et le fait que vous soyez encore actif ou non au moment de sa liquidation.
Lire la suite

10|06|2014 - Plus-values sur actions : quatre hypothèses

Si votre société réalise des plus-values sur actions, cette plus-value peut être soumise à différents régimes fiscaux. En fonction du régime, la plus-value sera exonérée ou sera taxée à un taux qui peut varier (p.ex. 0,4% ou 25%). Le régime applicable dépend notamment de la taille de votre société (petite ou grande société), de la durée de détention des actions, ...
Lire la suite

06|06|2014 - Cohabitation et héritage: cohabitation légale contre cohabitation de fait

Celui qui veut cohabiter a le choix entre la simple cohabitation de fait et la cohabitation dite ‘légale’. Ce choix a de nombreuses implications tant juridiques que fiscales. Qu’en est-il, par exemple, si vous héritez de votre partenaire cohabitant? Nous examinerons cette question depuis deux perspectives, celle du droit successoral et celle des droits de succession.
Lire la suite

02|06|2014 - Comptes à l’étranger: que faut-il déclarer au point de contact central?

Les contribuables sont tenus, depuis déjà un certain temps, de déclarer au fisc l’existence de comptes bancaires à l’étranger. L’idée est que les contribuables fournissent également des informations supplémentaires sur ces comptes au point de contact central (PCC) de la Banque nationale de Belgique. Dès l’automne, le SPF Finances invitera les contribuables à communiquer les informations requises au point de contact central. Il s’agit plus précisément d’informations supplémentaires concernant les comptes bancaires à l’étranger que les contribuables ont déclarés dans leurs déclarations à l’impôt des personnes physiques pour les exercices d’imposition 2012, 2013 et 2014.
Lire la suite

30|05|2014 - Calendrier fiscal : Juin 2014

Le calendrier de l’entreprise a pour objectif de vous aider dans l’élaboration de vos plannings pour l’année 2014. Il constituera un aide-mémoire pour les ‘principales’ formalités que vous devez respecter en matière de droit des sociétés, droit comptable et fiscal (et autant que l’exercice comptable de votre entreprise se clôture le 31 décembre). Ne perdez pas de vue que les délais indiqués sont ceux auxquels les documents ou paiements doivent parvenir au service concerné. Les organismes financiers doivent disposer d’un certain délai pour exécuter vos instructions.
Lire la suite

26|05|2014 - Les conséquences fiscales du mariage et de la cohabitation

Pratiquement toute étape dans la vie d’une personne a des conséquences fiscales. Cela vaut aussi pour la cohabitation ou pour le mariage. Nous nous pencherons ici dans les grandes lignes sur les conséquences fiscales du mariage et de la cohabitation légale. Vous serez ainsi ‘fiscalement’ prêt pour le grand saut.
Lire la suite

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   [18]   19  

Kreafinity BVBA
Lintsesteenweg 92B
2500 LIER
T: 03/475.01.35
F: 03/475.01.43
info@kreafinity.be