vennootschappen

Rapportering en individuele bespreking op kwartaal- of maandbasis van de evolutie van Uw cijfers op basis waarvan we, rekening houdend met Uw persoonlijke doelstellingen en behoeften, in onderling overleg bekijken welke optimalisaties en bijsturingen aan het beleid van Uw onderneming mogelijk zijn

Beantwoorden van vragen die U aan ons kantoor stelt in het kader van het voeren van uw boekhouding. U mag ons dus steeds contacteren indien U daaromtrent praktische vragen heeft

Nieuwsbrief op kwartaalbasis waarbij wij U op de hoogte houden van actuele wijzigingen in de wetgeving die Uw onderneming aanbelangen

Het voeren van Uw boekhouding met alle daarbijhorende wettelijke verplichtingen zoals:
o Verwerken van facturen, financiële transacties, eindejaarsverrichtingen
o Opmaak BTW aangiftes, klantenlistings, intrastat etc.
o Opmaken fiscale fiches voor erelonen (281.50)
o Opmaak jaarrekening en wettelijke verslagen
o Aangifte vennootschapsbelastingaangifte
o Aangifte personenbelasting voor mandatarissen van de vennootschap

Om U op voorhand een offerte op maat te kunnen bezorgen, beschikken we graag over enkele gegevens m.b.t. Uw onderneming waarvoor U de in te vullen checklist kan terugvinden op onze Website onder Menu 'Contact'