Diensten

Vanuit het grote belang dat we hechten aan een transparante prijszetting, bieden we U graag een geïntegreerd dienstenpakket aan zodat U onmiddellijk een zicht krijgt op wat onze diensten U zullen kosten op jaarbasis.

Een juiste, goed gevoerde boekhouding, wordt een beheersinstrument die de bedrijfsleider helpt in zijn besluitvorming en in de groei van zijn onderneming.

Onze diensten lichten we hierna toe in functie van de juridische structuur van Uw onderneming: éénmanszaak of vennootschap.

Uiteraard laat onze professionele opleiding en ervaring ook toe om U te begeleiden bij éénmalige gespecialiseerde werkzaamheden en adviezen die we hierna verder toelichten.